Улсын хэмжээнд төлөөлөх чадвар бүхий 1570 иргэн нэгдүгээр шатны мэдээлэл цуглуулалтад хамрагдах юм. Санал асуулгын явц нэгдүгээр сарын 28-ны 20.00 цагийн байдлаар улсын хэмжээнд 42 хувьтай байна.

Санал асуулгад оролцогч иргэдийн хувьд, улс орны нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлыг тодорхойлж, асуудлын эрэмбэ, шийдвэрлэх арга зам, гаргах шийдвэрийн хүрээнд дуу хоолойгоо хүргэх сонирхолтой байгаагаа илэрхийлж байна.

Эхний шатны мэдээлэл цуглуулалт 2-р сарын 2-ыг дуустал улс орон даяар үргэлжилнэ.

Эх сурвалж: ҮСХ

Санал болгох

Сэтгэгдэл

Сурталчилгаа

Politic News

Сурталчилгаа