Энэ оны гуравдугаар сарын Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн хуваарийг танилцуулж байна.

Энэ сарын хүүхдийн мөнгийг хоёрдугаар сарын 21-ний өдөр иргэдийн данс руу шилжүүлсэн билээ.

Тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж олголтын хуваарь:

-Асаргааны тэтгэмжийг гуравдугаар сарын 14, 24-нд
-Амьжиргааны дэмжих мөнгөн тэтгэмж гуравдугаар сарын 14, 24-нд
-Онцгой тохиолдлын мөнгөн тэтгэмж гуравдугаар сарын 14-нд
-Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох дэмжлэг, хөнгөлөлт гуравдугаар сарын 14, 24-нд
-Алдар цолтон ахмад настанд олгох хөнгөлөлт, тусламж гуравдугаар сарын 14, 24-нд
-Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ гуравдугаар сарын 14, 24-нд
-Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ гуравдугаар сарын 14-нд
-Эхийн алдар одонгийн мөнгөн тусламж гуравдугаар сарын 14, 24-нд
-Насны хишиг гуравдугаар сарын 14, 24-нд
-Эцэг эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт олгох тэтгэмж гуравдугаар сарын 20-нд тус тус олгох талаар Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхий Газраас мэдээллээ.

Санал болгох

Сэтгэгдэл

Сурталчилгаа

Politic News

Сурталчилгаа