Европын холбооны Зөвлөл болон Комисс нь Парламентын хүсэл эрмэлзэлтэй нийцэж, Европын холбооны мөнгө угаахтай тэмцэх багц хуулийн дэвшилтэт заалтуудыг батлах ёстой.

Европын парламент бохир мөнгөнөөс хамгаалах хамгаалалтыг нэмэгдүүлэх ЕХ-ны хууль тогтоомжийн төслийн талаарх байр сууриа илэрхийлэв. Энэхүү хууль тогтоомжийг Европын парламентын талд хамтран тэргүүлдэг Эдийн засаг (ECON) болон Дотоод хэрэг, иргэний эрх чөлөөний (LIBE) хамтарсан хороод мөнгө угаахтай тэмцэх багц хуулийн төсөлд хэд хэдэн томоохон нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төслийг баталлаа. ЕХ-ны Зөвлөл, Комисс, Парламент нь гишүүн орнуудын хэрэгжүүлэх эцсийн хууль тогтоомжийн талаар тохиролцоонд хүрэх хэлэлцээрийг эхлүүлнэ. Транспэрэнси Интернэшнл нь Европын парламентын нэмэлт, өөрчлөлтөд тусгагдсан хатуу арга хэмжээнүүд, ялангуяа Мөнгө угаахтай тэмцэх 6-р удирдамжийн шинэчилсэн найруулгыг сайшааж, тус найруулгыг Зөвлөл хүлээн зөвшөөрөхийг уриалж байна.

Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагын авлигын мөнгөний урсгалын шинжээч Майра Мартини хэлэхдээ:

Өнгөрсөн оны сүүлээр ЕХ-ны Дээд шүүх компанийн ашиг хүртэх өмчлөлийн бүртгэлд олон нийтэд нэвтрэх эрхийг цуцалсны дараа ЕХ-ны мөнгө угаахтай тэмцэх багцыг сайжруулах хэрэгцээ шинээр гарч ирсэн. Европын парламент өнөөгийн сорилтод хариу үйлдэл үзүүлж, шинэ найруулга, заалтууд батлагдвал ЕХ-г компанийн нууцлалын эрин /secrecy era/ рүү буцахаас урьдчилан сэргийлэх тул бид бүхэн тус үйлдлийг сайшааж байна.

Санал болгож буй заалтууд нь шүүхийн шийдвэрийг хүндэтгэн харж байгаа бөгөөд ач холбогдолтой хүртээмжийг хангах чиглэлийг тодорхойлохын зэрэгцээ хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөвхөн тохиолдол тус бүрээр үнэлдэг байсан өмнөх удирдамжийн дутагдлыг арилгах болно. Сэтгүүлчид, иргэний нийгмийн байгууллагууд, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудыг ашиг хүртэгч эцсийн өмчлөгчийн бүртгэлд илүү өргөн хүрээтэй хандах боломжийг хангах нь тэдний бүрэн эрхийнхээ хүрээнд мөнгө угаах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэхэд туслах гол түлхүүр юм”

Транспэрэнси Интернэшнл байгууллагын ЕХ-ны бодлогын ахлах ажилтан Роланд Папп хэлэхдээ:

“Мөнгө угаахтай тэмцэх багц хуулийн талаарх Европын парламентын байр суурь амбицтай бөгөөд бохир мөнгөтэй тэмцэх шинэ боломжийг бий болгож байна. Бид одоо Зөвлөл болон Комиссоос үндсэн элементүүдийг эцсийн текстэд оруулахыг хүсч байна. Бид мөнгө угаахтай тэмцэх сайн нөөцтэй байгууллага, илүү хатуу дүрэм журмыг олж харах хэрэгтэй, эс тэгвээс ЕХ гэмт хэрэг, авлигаас олсон орлогыг найдвартай агуулах газар хэвээр байх болно."

Мөнгө угаахтай тэмцэх багц хуулийн төсөлд Европын парламентын саналууд нь бусад олон таатай арга хэмжээг багтаасан бөгөөд үүнд: мөнгө угаахтай тэмцэх байгууллагын эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх; ашигт малтмалын эцсийн өмчлөлийн талаарх мэдээллийг заавал ил болгох босгыг 25 хувиас 15 болгон, олборлох салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг болон мөнгө угаах эрсдэл өндөртэй компаниудын хувьд 5 хувь хүртэл бууруулах; алтан паспорт худалдахыг хориглож, алтан визний схемийг заавал шалгах ёстой гэх мэт байна.

https://www.transparency.org

Санал болгох

Сэтгэгдэл

Сурталчилгаа

Politic News

Сурталчилгаа